Jakie czynności należy wykonać aby uzyskać pomoc przy uzyskaniu odszkodowania?

Do rozpoczęcia procedury o zadośćuczynienie niezbędne będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i materiału dowodowego. Pracownicy naszej naszej pomogą ci przygotować wszystko co niezbędne, abyś nie musiał w tak trudnych chwilach skupiać się dodatkowo na formalnościach.

W Twoim imieniu możemy ubiegać się od sprawcy wypadku lub Twojego pracodawcy o rekompensatę finansową, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, jeśli jest wymagana. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych pomożemy również w naprawie auta lub dostarczeniu samochodu zastępczego. Jeśli wypadek zdarzył się w miejscu pracy, nie rezygnuj z ubiegania się o proporcjonalną rekompensatę. Pracując ponad 12 miesięcy u swojego pracodawcy nie możesz zostać zwolniony ze stanowiska pracy z uwagi na wniesienie sprawy roszczeniowej. Obowiązkiem osoby, która Cię zatrudniła jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej od wypadku, więc gdyby do niego doszło to towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.