Najczęstsze zaniedbania z strony pracodawcy

Zagrożenia jakie mogą przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy, w wyniku zaniedbania osób trzecich:

- kontakt ze szkodliwymi substancjami i chemikaliami, zawartymi zarówno w środkach czyszczących, materiałach budowlanych, jak i w sprzęcie biurowym (toner, wiórki papieru, pył z drewna), które mogą powodować różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego, astmę, alergie i zapalenia,

- narażenie na długotrwałe przebywanie w ośrodku hałasu bez stosownych zabezpieczeń (może powodować tzw. głuchotę zawodową)

- niewłaściwe użytkowanie maszyn i sprzętu ciężkiego (w przypadku jeśli pracodawca nie zapewnił odpowiedniego przeszkolenia lub nie poinformował o zagrożeniach związanych z użytkowaniem sprzętu);

- brak właściwych zabezpieczeń, wynikający z zaniedbania pracodawcy (np. brak odpowiedniego ubioru roboczego dla pracowników)

- warunki pracy niedostosowane do warunków środowiskowych (np. schorzenia układu oddechowego wywołane pracą w nieodpowiednio klimatyzowanych pomieszczeniach).

Do listy zagrożeń, które mogą spowodować wypadek można dołączyć jeszcze wiele sytuacji. Jeśli wynikają one z zaniedbania lub błędu pracodawcy i innych pracowników, poszkodowany może ubiegać się odszkodowanie powypadkowe.