Prawnik UK

Prawnik UK

 Prawnik UKWielka Brytania jest miejscem pracy i nauki wielu Polaków. Wielu z nich ma problemy z zagranicznym prawem. Polskiej mniejszości świadczą usługi polscy prawnicy, którzy zakładają w wielu brytyjskich miastach swoje kancelarie. Prawnik UK może prowadzić sprawy rozwodowe oraz alimentacyjne, w tym postępowania alimentacyjne wymagające egzekucji zagranicznej. W imieniu Polaków prawnik UK będzie prowadził postępowanie z właścicielami nieruchomości, z agencjami nieruchomości lub podmiotami państwowymi w sprawie respektowania praw lokatorskich zgodnie z przepisami brytyjskimi i Unii Europejskiej. Prawnik UK pomoże również we wszystkich problemach z Urzędem Skarbowym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.