Procedury działania w pozyskiwaniu odszkodowania za wypadek drogowy

Procedura ubiegania się o zadośćuczynienie jest inna w przypadku każdej sprawy. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od rodzaju wypadku, stopnia poniesionych obrażeń lub wysokości strat moralnych. Zdarza się, że potrzebne są dodatkowe dokumenty i zaświadczenia. Niekiedy też sprawca wypadku nie przyznaje się do winy – wtedy czas oczekiwania wydłuża się. Nasza firma na każdym istotnym etapie postępowania, udziela wszelkich niezbędnych informacji klientowi.

Wysokość odszkodowania zależna jest od rodzaju wypadku, jakiemu uległeś, a także od stopnia strat finansowych, zdrowotnych i moralnych jakie poniosłeś, a także późniejszych skutków wypadków (np. utrata pracy, rehabilitacja). Nasza firma dąży do uzyskania najwyższego odszkodowania powypadkowego za straty i krzywdy jakich doznałeś. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i przedstaw im szczegóły Twojej sytuacji, a będziemy w stanie w przybliżeniu określić spodziewaną wielkość odszkodowania.