Wypadki drogowe

Wypadki drogowe - zaufaj naszym specjalistom i odbierz odszkodowanie

Jeśli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu z winy osób trzecich, z pewnością nie myślisz teraz o sprawach formalnych. Najważniejszy jest dla ciebie powrót do zdrowia i uporanie się z tą traumatyczną sytuacją. Nasza firma przejmie za ciebie wszystkie kwestie formalne, a także udzieli bezpłatnej pomocy powypadkowej. Dodatkowo nasi pracownicy poprowadzą sprawę roszczeniową o odszkodowanie dla ciebie, aby zadośćuczynić krzywdom i stratom jakich doznałeś z powodu błędów innych osób.

U nas otrzymasz kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu roszczeniowego. Dążymy do uzyskania dla poszkodowanych jak najwyższej rekompensaty, za krzywdy i straty które ponieśli. Nawet jeśli obrażenia, jakich doznałeś podczas wypadku z czyjejś winy są niewielkie, powinieneś ubiegać się odszkodowanie powypadkowe. W wielu przypadkach schorzenia i objawy ujawniają się dopiero po jakimś czasie od zdarzenia, co może narazić poszkodowanego również na straty finansowe związane z kosztami leczenia.

Pomagamy w zorganizowaniu leczenia na koszt osoby, która spowodowała wypadek

Wypadki komunikacyjne niosą ze sobą duże ryzyko dla zdrowia, a także życia. Poszkodowani często odnoszą obrażenia, takie jak złamania kończyn czy urazy kręgosłupa szyjnego. Okres rehabilitacji niesie ze sobą wiele stresów, obaw, a także strat materialnych. Jeśli odniosłeś obrażenia fizyczne podczas zdarzenia, możemy zorganizować konsultacje z lekarzem, a także rehabilitantem (jeśli będzie konieczny), które zostaną opłacone przez ubezpieczyciela osoby, która spowodowała wypadek.

W przypadku wypadku samochodowego jesteśmy do Twojej dyspozycji przy organizacji samochodu zastępczego, holowania pojazdu czy naprawy uszkodzonego auta (ewentualnie jego kasacji, jeśli naprawa nie jest możliwa). Nasi niezależni rzeczoznawcy sporządzą też wycenę zaistniałych szkód.

Procedury działania w pozyskiwaniu odszkodowania za wypadek drogowy

Procedura ubiegania się o zadośćuczynienie jest inna w przypadku każdej sprawy. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od rodzaju wypadku, stopnia poniesionych obrażeń lub wysokości strat moralnych. Zdarza się, że potrzebne są dodatkowe dokumenty i zaświadczenia. Niekiedy też sprawca wypadku nie przyznaje się do winy – wtedy czas oczekiwania wydłuża się. Nasza firma na każdym istotnym etapie postępowania, udziela wszelkich niezbędnych informacji klientowi.

Wysokość odszkodowania zależna jest od rodzaju wypadku, jakiemu uległeś, a także od stopnia strat finansowych, zdrowotnych i moralnych jakie poniosłeś, a także późniejszych skutków wypadków (np. utrata pracy, rehabilitacja). Nasza firma dąży do uzyskania najwyższego odszkodowania powypadkowego za straty i krzywdy jakich doznałeś. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i przedstaw im szczegóły Twojej sytuacji, a będziemy w stanie w przybliżeniu określić spodziewaną wielkość odszkodowania.